2001 – 2005

24. 12. 2005  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Poslechněte mne málo, Jak jsi krásné, Z Betléma se ozývá

18. – 20. 11. 2005  Podzimní soustředění v Dřevohosticích

 

24. 12. 2004  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Štěstí, zdraví, Aj, dnes v Betlémě, Když přišla noc

24. 12. 2003  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Z nebe jsi přišel, Já malý přicházím, Bim bam

24. 12. 2002  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Chtíc, aby spal, Maria má dítě, Tichá noc

19. 10. 2002  Svatební mše svatá v 11.11 v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Jen Tobě patří chvála, Je révou nám

24. 12. 2001  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Rychle bratři, Pochválen buď, Co se tak svítí v Betlémě