2007

24. 12. 2007  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Z nebe jsi přišel, Já malý přicházím, Když přišla noc

2. 12. 2007  Nedělní adventní mše svatá v 11 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Radujte se bratři, Přijď, Pane, ať Tě zříme, Všem řekněte to lidem, Bože, jaká radost, V ten den, kdy Pán

16. – 18. 11. 2007  Podzimní soustředění v Březí.

 

10. 11. 2007  Svatební mše svatá ve 12 hod. v kostele sv. Vavřince v Komíně.

 

14. 10. 2007  Nedělní mše svatá v 11 hod. v kostele sv. Tomáše.

 

  • Zpívali jsme: Tolik planých slov, Požehnaný jsi, Bože, Tobě patří chvála, Zář tváře Tvé

6. 10. 2007  Papežské misijní dílo dětí od 10 do 14 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Pošli mě, půjdu já

4. – 10. 8. 2007  Letní soustředění v Heřmanově.

  • Nahráli jsme: Je krásné být Božím dítětem, Kyrie, Beránku Boží, Jen Tobě patří chvála, Pojď, zpívej píseň jásavou, Ó, Ty Pane můj, Ježíš je přítel můj, Zde Bůh, zde Pán, Na kolenou, Nyní pokloňme se před králem, Světem běžím dál, Zář tváře Tvé

20. 5. 2007  Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme mši Když prostírá se stůl (Zvoní zvon, Ze studánky, Když prostírá se stůl, Přicházíme z mnoha míst, Pořád dál)

4. 4. 2007  Četli jsme a zpívali křížovou cestu v Rádiu Proglas.