2018

24. 12. 2018 Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně.

  • Zpívali jsme: Hopsa, pacholátka; Slyšte, pastuškové; Bim bam

19. – 21. 10. 2018 Víkendové soustředění v Horních Věstonicích

  • Zpívali jsme: Je krásné, být Božím dítětem; Nám, Pane, dal jsi slovo své; Chceme Ti děkovat, Bože; Nade mnou se smiluj; Víc lásky; Máš v duši píseň + ordinárium
  • A na mši jsme pak zpívali: Je krásné, být Božím dítětem; Nám, Pane, dal jsi slovo své; Chceme Ti děkovat, Bože; Nade mnou se smiluj; Máš v duši píseň + ordinárium

9. 9. 2018 První nedělní mše svatá ve školním roce

  • Zpívali jsme: Je krásné být Božím dítětem; Haleluja, sláva; Chceme Ti děkovat, Bože; Přikázání lásky, Máš v duší píseň

29. 7. – 4. 8. 2018 Letní soustředění v Bedřichově.

  • Zpívali jsme Je krásné, být Božím dítětem; Haleluja, sláva; Chceme ti děkovat, Bože; Přikázání lásky; Máš v duši píseň, Hledám tvoji tvář

27. 5. 2018  Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně

  • Zpívali jsme mši Když prostírá se stůl (Zvoní zvonZe studánkyKdyž prostírá se stůlPřicházíme z mnoha místPořád dál)