Nahrávky 2010

Advent 2010 (je to ze mše 3. neděle adventní, takže na pozadí a někdy i popředí můžete slyšet různé kostelové zvuky.. :-) ..):

Radujte se bratři (duet: Monča Kozlová, Jája Pelikánová)

 

Bože jaká radost (duet: Monča Kozlová, Bětka Kepáková)

 

Soustředění ve Strážku – léto 2010:

Můj králi, má spáso

 

Přijď, Pane, ať Tě zříme (sólo: Monča Kozlová, Terezka Marečková)

 

Přijď, Duchu Svatý (sólo: Anetka Zelenková, Majda Babáková)

 

Maria, jsi královnou mou (sólo: Míša Bakešová, Jája Pelikánová)

 

První svaté přijímání 2010 (společně s chrámovým sborem Jolly Singers):

Ó, Ty Pane můj (sólo: Zuzanka Pilerová, v duetu s Bětkou Kepákovou)

 

Ježíš je přítel můj (sólo: Kamilka Šínová)

 

Děkujme Pánu (sólo: Anetka Zelenková)