Přijďte si s námi zazpívat!

Dětská schola při kostele sv. Tomáše v Brně zpívá při dětských mších svatých vždy v úterý od 17.30 hod.

Pravidelná zkouška je od 16.30 do 17.30 v sacristii kostela. Příležitostně schola zpívá také na první svaté přijímání, Vánoce nebo na Noci kostelů.

Pro aktuální informace je potřeba sledovat rozpis zpívání zde na webu.

Rozpis zpívání 
Vedoucí scholy
od 2020 - dodnes
Jarmila Zukalová
2016-2020
Alžběta Kepáková
2000-2016
Veronika Svobodová
1990-2000
Petr Veselý