Přijďte si s námi zazpívat!

Dětská schola při kostele sv. Tomáše v Brně zpívá při dětských mších svatých vždy ve středu od 17.30 hod. Pravidelná zkouška je od 16.30 do 17.30 v sacristii kostela.

IMG_0109