Mimořádné zkoušky

Kdy a kde v nejbližší době budeme zpívat?
neděle: 9.55 – 11.45 zkouška v sacristii
středa: 16.30 – 18.05 zkouška a dětská mše svatá
pátek: 16.30 – 18.30 zkouška na faře a zpěv v kostele na Noci kostelů
sobota: 15.00 – 17.00 zvuková zkouška na první sv. přijímání v kostele
neděle: 7.45 – 10.00 zkouška a mše s prvním sv. přijímáním v kostele