Články

Rozpis zpívání 2019

KVĚTEN 2019

24.5. (pá) Noc kostelů 2019
– 15.00-17.30 zkouška v sacristii a potom zvuková v kostele
– 19.00-19.30 vystoupení v kostele

V plánu jsou tyto písně:
-Přivítejme Pána v tomto chrámě
-Haleluja, sláva
-Chceme děkovat
-Chválím a vzývám
-Jesus Christ
-Zavolej: “Ježíši”
-Víc lásky
-Přikázání lásky
-Máš v duši píseň
-Hledám vás
-Ať zní zvučný chvalozpěv


ČERVEN 2019


15.6. (so)  Zpěv při mši v Domově sv. Alžběty (Žernůvka u Tišnova) 
– informace budou doplněny
– mše svatá 10.30
– také proběhne zvuková zkouška v kostele sv. Tomáše

16.6. (ne) Zpěv při mši svaté s 1. svatým přijímáním dětí naší farnosti
7.50 sraz a rozezpívání v sacristii
– 9.00 slavnostní mše svatá


LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2019 bude 21. – 27. července
Letos se toho hodně naučíme, pojeďte! 


LEDEN 2019
12. 1. 2019 (so) zkouška na páteční zpívání
-zkouška na faře 15-17 (se svačinou)
18. 1. 2019 (pá) zpěv při mši svaté před začátkem Plesu mládeže
-sraz v 17.45 před vchodem do kostela (na schodech)
-mše svatá bude v 19h v kostele sv. Leopolda (Milosrdní bratři, Vídeňská 7)

KVĚTEN 2019
18.5. (so) Zkouška na Noc kostelů
– 8.30-12.30 na faře
– 8.30-11:50 zkouška (s přestávkou a svačinou)
– 12.00-12.30 vystoupení nanečisto 🙂