2008

24. 12. 2008  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Ó, andělíčkové, Spí Jeruzalém, Noel

2. – 8. 8. 2008  Letní soustředění v Heřmanově.

  • Nahráli jsme: Za vše, cos mi daroval, Setkání, Vzývám a slavím, Bůh je síla má, Přiznej Pánu, Chválím a vzývám, Hosana, Tobě patří chvála, Duchu svatý, přijď, Ave Maria, Zpívejte se mnou

1. 6. 2008  Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme mši Když prostírá se stůl (Zvoní zvon, Ze studánky, Když prostírá se stůl, Přicházíme z mnoha míst, Pořád dál)

20. 4. 2008  Nedělní velikonoční mše svatá v 11 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Nastalo jitro, Na kolenou, Zpívej Aleluja

19. 3. 2008  Četli jsme a zpívali křížovou cestu v Rádiu Proglas.

 

2. 3. 2008  Nedělní postní mše svatá v 11 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Slyš nás, ó Pane, Můj Bože, jsem tak sám a sám, On přítel můj, Můj Pán, ó můj Pán, Bůh je záštita má