Kdo chce o schole vědět více, může si přečíst, co o ní bylo napsáno 15. 11. 2009 ve farním zpravodaji Tomáškovi v rozhovoru s Veronikou Svobodovou:
1. Mohla bys přiblížit něco z historie vzniku dětské scholy?

Dětská schola vznikla v době, kdy začaly být v našem kostele slouženy mše svaté pro děti. Domnívám se, že to bylo na podzim roku 1990, ale tehdy mi bylo deset let a i když jsem zkoušky začala navštěvovat, o okolnostech vzniku pochopitelně nic nevím. Tou správnou osobou na zodpovězení je Petr Veselý, který scholu s velkým nadšením vedl prvních asi deset let.

2. Jaký je váš repertoár?

Dětská schola má za úkol zajistit některé konkrétní zpěvy při pravidelné středeční dětské mši svaté. Většinou zpíváme zpěv před evangeliem, na obětování a po přijímání – od toho je odvislý potom i onen repertoár. Snaha je o to, aby se píseň do liturgie hodila, obecně lze však říci, že se jedná o jednohlasé či vícehlasé rytmické písně s doprovodem kytar, basy, flétny a bubnu či tamburíny. Na závěr dětské mše svaté zpíváme s předškolními dětmi jednu ukazovací písničku, kterou s nimi nacvičujeme těsně přede mší.

3. Kolik je v současnosti členů scholy a jaký je věkový průměr?

Pravidelně docházejících zpěváků je asi 15. Věkový průměr si nedovolím odhadnout, věkové rozmezí dětí ale odpovídá zhruba základní škole. Mám však zkušenost s tím, že pokud se vytvoří dobrá parta lidí (což doufám, že v naší schole je) a zpívají se i zajímavější a náročnější kusy, setrvávají někteří zpěváci déle a jsou ochotni se zapojit do vedení zkoušek či doprovázet zpěv na některý hudební nástroj.

4. Jak často míváte zkoušky zpěvu?

Zkouška bývá pravidelně před dětskou mší svatou, to znamená každou neprázdninovou středu od 16.30 (v době postní kvůli křížovým cestám již od 16.16). Dále bývají nárazově zkoušky před zpíváním při nejrůznějších příležitostech, které s dětskou mší nesouvisí a od roku 2006 jezdíme na týdenní soustředění o letních prázdninách.

5. Při jakých příležitostech zpíváte?

Především jsou to ony zmiňované středeční dětské mše svaté v našem kostele, případně mše nějak zaměřené na děti – již tradičně od roku 2002 zpíváme při vánoční dětské mši svaté ve 4 hodiny odpoledne na Štědrý den a zpívali jsme také při prvním svatém přijímání dětí v naší farnosti. Občas přijmeme pozvání do jiné farnosti, kde potom zpíváme při nedělní mši svaté. Příležitostně jsme doprovázeli svatební mši nebo křížovou cestu v rádiu Proglas.

6. Existuje CD dětské scholy?

Ano, letos před prázdninami jsme udělali výběr 25 písniček z nahrávek ze mší svatých a ze soustředění za uplynulé dva roky, odtud název „Výběr písní 2007-2008“. CD bylo inzerováno jen v nedělních ohláškách, takže se o něm moc neví, ale chybu plánuji napravit zveřejněním zde v Tomáškovi (zkuste přelistovat, zda už to najdete v aktualitách). Rozhodně si ale CD můžete zakoupit v sacristii kostela za 100,- Kč. Mohu je jen doporučit, dětský zpěv pohladí po duši každého člověka:-)

7. Narážíte na nějaké problémy v činnosti scholy?

Do scholy chodí pravidelně zpívat velmi málo dětí, přihlédneme-li k tomu, kolik dětí do naší farnosti patří. A to je škoda, jak pro scholu, tak pro ně. Vím, že to u mladších dětí je složitější v tom, že je někdo musí vodit nebo vozit. Ukazuje se ale, že to není zdaleka hlavní důvod, proč se děti k nám nedostanou. Je to především časová vytíženost dětí, které kromě školy mají keramiku, výtvarku, tancování, fotbal, bruslení, flétnu, angličtinu, hudebku a nevím co ještě, takže to prostě nestíhají. Myslím si, že problém je především u rodičů, kteří volí pro své děti takové zájmy, aby „nezaostávaly“ za ostatními vrstevníky a přizpůsobují se moderním trendům, aby jejich děti byly „in“. Atraktivita dětské scholy staví na kvalitách v dnešní době opomíjených. Především jde o službu Bohu a druhým lidem, která učí pokoře, radosti, smyslu pro povinnost. Jako rodič bych dále velmi ocenila společenství stejně smýšlejících lidí, partu kamarádů, u kterých se nemusím bát, co jsou vlastně zač. A samozřejmě je tu učení samotnému zpěvu a hře na hudební nástroje a to všechno zcela zdarma. (Je až s podivem, že i toto může v závěru rozhodnout opačným způsobem, než bychom čekali. Vždyť nahlíženo dnešní společností, všechno, co za něco stojí, se přece platí. A co už jednou rodič zaplatí, tam dítě chodit musí, protože by to jinak bylo přece škoda peněz…)

8. Co ještě by měli čtenáři „Tomáška“ o dětské schole vědět?

Na webových stránkách schola.svtomas.net (případně doklikáním z webových stránek farnosti) máme fotogalerii s fotkami od roku 1999, nahrávky písniček a rozpis akcí pro zpěváky na aktuální pololetí. Tak se nezapomeňte podívat a pak hlavně přijít na zkoušku, rádi uvítáme nové zpěváčky!