Více písniček najdete na našem CD!

Bedřichov 2020 ♡︎

Řeknu všem (Adorare)
klavír: Antonie K., basa: Kamča Š., kachon: Hynek Š.

Jen chválím 
(sólo: Barča K., v duetu s Verčou V.)
klavír: Antonie K., basa: Kamča Š.

Mým Bohem je Láska (Adorare)
(sólo: Lucka H., Anežka B.)
klavír: Antonie K., basa: Kamča Š., housle: Verča M.

Víra (Adorare)
(trio: Adélka H., Bětuška S., Maruška N.; sólo: Verča V., v kvintetu s Barčou K.)
klavír: Antonie K., basa: Kamča Š.

Anděle Boží (Adorare)
(sólo: Kamča Š.)
klavír: Antonie K., basa: Anežka B.

Baba yetu (svahilsky Otče náš)
(sólo: Alžběta K., sbor: Adélka H,, Anežka B., Antonie K., Barča K., Bětuška S., Kamča Š., Lucka H., Maruška N., Veru V., Verča M., Hynek Š., Jiřík Š.)
klavír: Antonie K., basa: Kamča Š., kachon: Hynek Š.

Koncert v Bedřichově 2020
1. část

2. část

 

 

Noc kostelů 24. 5. 2019

Kvalita záznamu z Noci kostelů 2019 není velká, ale úvodní přání Nessie k narozeninám je docela kvalitně autentické 🙂

 

Vánoce 2019

Štěstí zdraví
klavír: Antonie K., kytara: Maruška K., basa: Kamča Š., flétna: Karolína S., housle: Verča M., rolničky: Anička M.

Já malý přicházím
(sólo: Maruška N.)
klavír: Antonie K., kytara: Maruška K., basa: Kamča Š., flétna: Karolína S., housle: Verča M.

Píseň svatého Josefa
(sólo: Lucinka S.)
klavír: Antonie K., kytara: Maruška K., basa: Kamča Š., flétna: Karolína S., housle: Verča M.

 

Bedřichov 2019

Na slávě své jsi netrval
kytara: Maruška K., basa: Kamča Š.
letní soustředění Bedřichov 2019

Chválu vzdejte Hospodinu
(sólo: Kamča Š. v duetu s Maruškou K.)
klavír: Antonie K., basa: Lucka H., kachon: Veronika V., housle: Verča M.
letní soustředění Bedřichov 2019

Ty nás, Bože, přijímáš (Přinášíme chléb)
(sólo: Maruška N., duet: Antonie K., Veronika V.)
klavír: Maruška K., flétna: Veronika V., housle: Verča M., basa: Kamča Š.
letní soustředění Bedřichov 2019

Raduju se ze Tvé moci
(sólo: Alžbětka S.)
kytara: Maruška K., basa: Kamča Š.
letní soustředění Bedřichov 2019

Dotýkáš se mocí
(sólo Lucinka S. v duetu s Barunkou K.)
klavír: Antonie K., kytara: Kamča š., basa: Lucka H., housle: Verča M.
letní soustředění Bedřichov 2019

Immanuel
(sólo: Maruška N.)
klavír: Antonie K.
letní soustředění Bedřichov 2019

Je krásné být Božím dítětem
klavír: Antonie K., kytara: Maruška K., basa: Kamča Š.
koncert v Bedřichově 2019

Máš v duši píseň
(sólo: Lucka H.)
klavír: Antonie K., basa: Kamča Š,. housle: Verča M.
koncert v Bedřichově 2019

V Bedřichově 2019 byli:
Alžběta, Alžbětka, Antonie, Barborka, Kamča, Klára, Lucka, Lucinka, Maruš, Maruška, Veruš, Verča, Hynek, Jiřík

Andělé 🙂 (spontánně vzniklá nahrávka)

 

Vánoce 2018

Hopsa, pacholátka
housle: Verča M., kytara: Veronika S., klavír: Antonie K., basa: Kamča Š.

Slyšte, pastuškové
kytara: Veronika S., klavír: Antonie K., basa: Kamča Š.

Bim bam
housle: Verča M., kytara: Veronika S., klavír: Antonie K., basa: Kamča Š.

 

Bedřichov + září 2018

Haleluja, sláva
(sólo Lucinka S. v duetu s Barborkou K.)
klavír: Antonie K., basa: Kamča Š.
letní soustředění Bedřichov 2018

Je krásné být Božím dítětem
klavír: Antonie K, housle: Verča M., basa: Kamča Š.
letní soustředění Bedřichov 2018

Chceme Ti děkovat, Bože (Adorare)
(sólo Barborka K.)
klavír: Antonie K., housle: Verča M., altová flétna 1,2: Kamča Š., Verča V.
letní soustředění Bedřichov 2018

Máš v duši píseň
(sólo Anežka B.)
klavír: Antonie K., housle: Verča M., basa: Kamča Š.
zpěv při mši svaté 9.9.2018

 

Vánoce 2017

Splnilo se písmo svaté
klavír: Tonička Kepáková, flétna: Kája Slachová, basa: Kamča Šínová

Jak jsi krásné neviňátko
(sólo Bětuška Svobodová a Maruška Nantlová)
klavír: Tonička Kepáková, flétna: Kája Slachová, housle: Verča Míčková, basa: Kamča Šínová

Píseň svatého Josefa
(sólo Barunka Kepáková)
klavír: Tonička Kepáková, flétna: Kája Slachová, basa: Kamča Šínová

 

Bedřichov 2017

Víc lásky
(sólo Bětuška Svobodová, Hynek Štambera, Verunka Rusinová)
klavír: Ivanka Bakešová, flétna: Bětka Kepáková, basa: Kamča Šínová

Chválím a vzývám
kytara: Bětka Kepáková, kachon: Tonička Kepáková, basa: Kamča Šínová

Tobě, Králi, toužím
(sólo Anežka Babáková v duetu s Ivankou Bakešovou)
klavír: Tonička Kepáková, kytara: Bětka Kepáková, basa: Kamča Šínová

Chci oslavovat
klavír: Tonička Kepáková, kytara: Bětka Kepáková, kachon: Verča Veselá, basa: Kamča Šínová

Nade mnou se smiluj
(sólo Barunka Kepáková)
klavír: Tonička Kepáková, kytara: Bětka Kepáková, kachon: Verča Veselá, štěrchátko: Anička Nantlová, basa: Kamča Šínová

Hledám Tvoji tvář
(sólo Verča Veselá v duetu s Magdou Babákovou)
klavír: Tonička Kepáková, kytara: Bětka Kepáková, kachon: Anežka Babáková, basa: Kamča Šínová

 

Vánoce 2016

V půlnoční hodinu

Veselé vánoční hody (sólo Matýsek Svoboda, Bětuška Svobodová, Maruška Nantlová, Lucinka Sperátová)

Kampak to spěcháte, pastýřové

 

Letní soustředění Bedřichov 2016

Králem jsi mým (sólo Ivča Bakešová v duetu s Kamčou Šínovou)

Kámen

Žalm 8

Tvůj plamen

Ukaž mi, Pane

Den slávy (sólo Kája Blahová v duetu s Verčou Veselou)

Malé koníky lubi Boh (sólo Bětuška Svobodová, Lucinka Sperátová, Verunka Rusinová, Maruška Nantlová, Matýsek Svoboda)

 

První svaté přijímání 2016:

Kde se křesťané

Haleluja, haleluja

Ty jsi jediný Bůh

Voda života

Zde jsem (sólo Anežka Babáková v duetu s Magdou Babákovou)

Za vše, cos mi daroval (s roztleskaným kostelem na pozadí:-) )

Vánoce 2015:

Když přišla noc

Letní soustředění v Bedřichově 2015:

Bůh je síla má

Zde jsem (sólo Anežka Babáková v duetu s Magdou Babákovou, druhý duet Tonička a Bětka Kepákovy)

Kde se křesťané

V mocném hřmění (sólo: Bětka Kepáková)

Hospodin, jen Hospodin

Pokoj Tvůj jak řeka (sólo: Barunka Kepáková v duetu s Ivankou Bakešovou a Verča Veselá v duetu s Míšou Bakešovou)

Ty jsi jediný Bůh

Vánoce 2014:

Poslouchejte, křesťané

Já malý přicházím (sólo: Johanka Chabičová)

Tichá noc

Letní soustředění v Bedřichově 2014:

Pánu ať zní píseň chval

Buď vládcem mým

Kvůli nám (sólo: Míša Bakešová)

Věřím, Tobě věřím

Požehnán buď Hospodin

Vánoce 2013:

Vítej, vítej

Veselé vánoční hody (sólo: Hynek Štambera, Johanka Chabičová, Barunka Koukalová)

Kampak to spěcháte pastýřové

Letní soustředění v Bedřichově 2013:

Já rád Tě mám (sólo: Verča Veselá, Tonička Kepáková)

Kéž se v našich domech tančí (sólo: Magda Babáková)

Raduju se ze Tvé moci

Při mně stůj

Sklání se Bůh (sólo: Ivanka Bakešová)

Ty jsi Pánem všech mých dní

Vzývam Tvoje svaté jméno (sólo: Ivanka Bakešová)

První svaté přijímání 2013:

Pána dnes zahrňme chválou (duet: Kamča Šínová, Jája Pelikánová)

Pojďme s radostí

Přijmi, Pane

Chválím, velebím (sólo: Tonička Kepáková)

Za vše cos mi daroval

Vánoce 2012:

Vítej, vítej

Jak jsi krásné (sólo: Ivanka Bakešová, Tonička Kepáková)

Bim bam

Soustředění v Lažánkách 2012:

Přijmi, Pane

Chválím, velebím (sólo: Tonička Kepáková)

Aleluja

Haleluja, sláva (sólo: Verča Veselá)

Pána dnes zahrňme chválou (duet: Helča Ohřálová, Míša Bakešová a Kamča Šínová, Jája Pelikánová)

První svaté přijímání dětí naší farnosti 2012:

Zvoní zvon (sólo: Anetka Zelenková)

Ze studánky (sólo: Anetka Zelenková)

Pořád dál

Vánoce 2011:

Štěstí zdraví

Veselé vánoční hody (sólo: Verča Veselá)

Bim bam

Soustředění ve Strážku 2011:

Vstaň a pojď (duet: Kamilka Šínová a Bětka Kepáková)

Dobrořeč duše má Hospodinu (sólo: Jája Pelikánová v triu s Aničkou Přikrylovou a Bětkou Kepákovou)

Setkání (duet: Monča Burešová a Míša Bakešová)

První svaté přijímání 2011 (společně s chrámovým sborem Jolly Singers):

Sláva a dík Tobě (sólo: Míša Bakešová)

Večeříme Pane s Tebou (sólo: Ivanka Bakešová)

Advent 2010 (je to ze mše 3. neděle adventní, takže na pozadí a někdy i popředí můžete slyšet různé kostelové zvuky.. :-) ..):

Radujte se bratři (duet: Monča Kozlová, Jája Pelikánová)

Bože jaká radost (duet: Monča Kozlová, Bětka Kepáková)

Soustředění ve Strážku – léto 2010:

Můj králi, má spáso

Přijď, Pane, ať Tě zříme (sólo: Monča Kozlová, Terezka Marečková)

Přijď, Duchu Svatý (sólo: Anetka Zelenková, Majda Babáková)

Maria, jsi královnou mou (sólo: Míša Bakešová, Jája Pelikánová)

První svaté přijímání 2010 (společně s chrámovým sborem Jolly Singers):

Ó, Ty Pane můj (sólo: Zuzanka Pilerová, v duetu s Bětkou Kepákovou)

Ježíš je přítel můj (sólo: Kamilka Šínová)

Děkujme Pánu (sólo: Anetka Zelenková)

Vánoce 2009 (pravda není to moc kvalitně nahrané, ale zkoušeli jsme poprvé elektriku a je to live ze mše svaté…):

Tichá noc

V létě 2009 jsme na soustředění nahráli:

Jako laň

Chci Pane chválit Tě (sólo: Zuzanka Pilerová)

Den jak den (sólo: Anetka Zelenková)

Za vše, cos mi daroval

Pojďme s radostí

Na soustředění v Heřmanově v roce 2008 jsme nahráli:

Chválím a vzývám (duet: Zuzanka Pilerová, Bětka Kepáková)

Ave Maria (duet: Kamilka Šínová, Anička Klouparová)

Přiznej Pánu (sólo: Lucka Chudová)

Na soustředění v Heřmanově v roce 2007 jsme nahráli:

Zář tváře Tvé (sólo: Zuzanka Pilerová, Lucka Chudová, Honza Zezula)