Dvacet let scholy
V září roku 2014 vyšel následující text v Almanachu naší farnosti:

Dětská schola při kostele svatého Tomáše v Brně zahájila svou činnost v roce 1990.

Jejím smyslem bylo zajistit hudební doprovod při nově ustanovených dětských středečních bohoslužbách. Vedení scholy se ujal Petr Veselý, kterého v roce 2000 vystřídala Veronika Svobodová.

Zpěv při večerních středečních dětských mších svatých je hlavním úkolem scholy i po třiadvaceti letech její existence.

Malí zpěváci a muzikanti se scházejí pravidelně mimo období prázdnin vždy o půl páté a během hodiny, která zbývá do začátku bohoslužby, nacvičí písničky, které potom zpívají před evangeliem, k obětnímu průvodu a po přijímání.

V případě, že na mši svaté není přítomen varhaník, zpívá schola také vstupní zpěv a ordinarium.

Jedná se především o jednohlasé či dvojhlasé písně ze zpěvníků CantateHosana, Celým srdcem či o písně komunity Emmanuel, která působí při farnosti. Zpívali jsme též autorskou mši Františka Fialy a Petra Vrbackého Když prostírá se stůl. Deset minut před začátkem mše svaté se ke zkoušce připojují předškolní děti, které společně se scholou nacvičí ukazovací dětskou písničku (výběr pochází nejčastěji ze zpěvníku Zpíváme si písničku – Chválíme Pána s nejmenšími) na závěr mše svaté. V době postní začínají zkoušky o čtvrt hodinu dříve, tedy již v 16.15, protože schola doprovází také dětskou křížovou cestu v 17 hodin.

Zpěv dětí je již od devadesátých let doprovázen kytarou, ke které v průběhu let získala své pevné místo basa, u níž se postupně vystřídaly především Martina Konečná, Gabriela Migotová, Monika Kozlová a v současnosti Alžběta Kepáková.  Děti si tříbí svůj smysl pro rytmus pomocí různých štěrchátek, ťukátek, bubnu či tamburíny. Ve schole také vyrůstají děti, které časem přecházejí ze sopránové zobcové flétny na příčnou a doprovázejí potom zpěv svým hraním. V minulosti se jednalo především o Kateřinu Mikeškovou a Zuzanu Pilerovou, v současnosti o Michaelu Bakešovou a Kláru Burešovou. Při slavnostech rozšiřuje schola svou muzikantskou základnu o houslistku, případně klavíristu.

Scholou prošlo během let jejího působení přes sto zpěváčků a zpěvaček. Někteří chodili třeba jen půl roku, jiní naopak i přes deset let. Někteří se rádi vracejí, aby vypomohli, kde se dá. Pravidelně zpívajících dětí je v současnosti okolo dvaceti. Většina jich dochází na středeční dětské mše svaté, jiní přijdou pravidelně jen na větší zpívání o slavnostech nebo jezdí na soustředění. Věk dětí odpovídá základní a střední škole.

Od roku 2001 zpívá Dětská schola pravidelně koledy při Vánoční dětské bohoslužbě na Štědrý den v 16 hodin odpoledne. K nácviku na toto zpívání slouží většinou některé adventní sobotní dopoledne či víkendové soustředění spojené s nedělním zpíváním. V posledních letech jezdíme nejčastěji do Blučiny, kde díky faráři Hynku Šmerdovi máme vždy výborné zázemí.

První svaté přijímání dětí, které v naší farnosti bývá zpravidla o slavnosti Nejsvětější Trojice, doprovází Dětská schola svým zpěvem již od roku 2007. Dvakrát jsme také již přijali pozvání ke společnému zpěvu s chrámovým sborem Jolly Singers, díky čemuž se na kůru kostela sešlo přes padesát zpěváků.

Za posledních pár let se navíc profesionalizovalo ozvučení Dětské scholy. Zde je potřeba vyzvednout obětavou práci našeho mistra zvukaře Petra Veselého, který má s každým naším větším zpíváním několikahodinovou práci. Reproduktory kostelního rozvodu mají nejlepší léta za sebou, a tak ho pokaždé čeká chystání reprobeden, mixpultu, odposlechu, roztahování a zapojování asi třiceti kabelů a mnoho dalšího. K lepšímu zachycení všech dětských hlásků na mikrofony potom napomáhají dřevěné tříposchoďové stupně pro zpěváky, které farnost vlastní od roku 2012. Jejich nošení a (de)montáž vyžadují sílu, čas a pevné nervy. Zde proto chceme Petrovi a všem jeho pomocníkům vyjádřit velké díky!

Kvalitní ozvučení v našem domovském kostele pociťujeme obzvláště v kontrastu s jinými kostely, které častokrát nemají ozvučení žádné a musí se “uřvat” nebo jej řeší jen sadou mikrofonů na mluvené slovo. Zpívali jsme tak kupříkladu již ve vesnických kostelích v Heřmanově, Strážku, Lažánkách, Bedřichově, Blučině či Měníně většinou při příležitosti souběžně probíhajícího soustředění. Dětská schola svým zpěvem také doprovázela svatební mši svatou v Komíně či Řečkovicích. Poslední velkou zkušenost máme z letošního května, kdy jsme doprovázeli zpěvem bohoslužbu v katedrále při příležitosti diecézního setkání Jeden den na Petrově otce biskupa s dětmi. Při mši svaté bylo v katedrále okolo dvou tisíc dětí a byl to nezapomenutelný zážitek po všech stránkách.

Dětská schola již také zpívala při nejrůznějších příležitostech mimo bohoslužby. Vzpomeňme zde na koledování v Domově svaté Ludmily, křížové cesty v rádiu Proglas, Setkání dětských a mládežnických chrámových sborů nebo půlhodinová koncertní vystoupení v rámci Noci kostelů.

Dětmi nejočekávanější akcí scholy je týdenní letní soustředění, které probíhá na nějaké venkovské faře. První soustředění proběhla v Dřevohosticích (2005, 2006), další v Heřmanově (2007-2009), ve Strážku (2010, 2011), v Lažánkách (2012) a v Bedřichově (2013, 2014).

Uvažujete o tom, že byste poslali své děti na týden zpívat? Chcete vědět, co takové soustředění obnáší? Tak směle čtěte!

Každé ráno na soustředění začínáme čištěním zubů, hygienou, úklidem svých věcí a obdobnými kratochvílemi. V osm hodin je společná modlitba a po ní snídaně. Okolo 8.45 je rozezpívání a dopolední zkouška. Ta je na chvíli přerušena svačinou a potom dál zkoušíme až do oběda, což znamená asi do dvanácti hodin. Po obědě je dlouhý polední klid. V něm můžeme spát (ocení ti starší) nebo se jít koupat na koupaliště (je-li teplo) nebo hrát nejrůznější hry typu “Cukr-káva-limonáda” (ocení ti mladší) nebo umývat nádobí po obědě (neocení nikdo). Okolo třetí hodiny odpoledne začíná odpolední zkouška, která s kratičkým svačinovým přerušením pokračuje až do šesti večer, kdy je večeře. Po ní už je volno často využívané pro fotbalová utkání či schovku nebo celovečerní animovaný dětský film promítaný na zdi jedné z ložnic. Okolo osmé večer probíhá osobní hygiena a společná modlitba a po ní jdou spát ti nejmladší. Večerka pro starší je okolo desáté.

Dopolední zkouška bývá často dělená – tedy po hlasech. Děti z hlasu, který právě nezpívá, mají nástrojovou zkoušku – učí se hrát na flétnu, basu nebo některou z kytar.

Po svačině se skupiny vymění a odpoledne je zkouška společná vícehlasá. Ke konci týdne věnujeme odpolední zkoušky nahrávání nacvičených písní v kostele, abychom získané nahrávky mohli podrobit kritickému poslechu.  

Z většiny soustředění jsme vytvořili “film” pomocí rozpohybovaných fotek podložených nejzdařilejšími nahrávkami, vypálili na DVD, promítli ve farnosti a věnovali účastníkům soustředění.

Technické zázemí soustředění je na vysoké úrovni. Letos stejně jako loni jedeme na faru do Bedřichova, která je čistá, udržovaná, s novým sociálním zařízením, výborně vybavenou kuchyní a pěknými ložnicemi.

Již se stalo tradicí, že nám každý rok na soustředění jezdí vařit ochotné slečny nebo mladé paní. Jejich obětavá služba v kuchyni a starost o nejmladší účastníky nám umožňuje, aby naše soustředění na zpěv bylo maximální možné.

Vařily nám již Marie Vaverová (2005, 2006), Markéta Babičková (2007), Terezie Dvořáková (2007, 2008), Klára Zelinková (2008-2014), Tereza Zahradníková (2009, 2012-2014), Diana Chudová (2010, 2011) a Gabriela Migotová (2010, 2011). Chceme jim všem z tohoto místa velmi poděkovat!

Velmi si vážíme přátelských vztahů, které v dětském kolektivu vznikají a při týdenním pobytu mimo domov se mohou plně rozvíjet. Stalo se již také tradicí, že za námi každoročně na jeden večer přijížděl pan farář Petr Vrbacký podpořit nás v naší snaze s taškou plnou špekáčků.

Činnost scholy je podrobně monitorována na webových stránkách schola.svtomas.net, kde najdete aktualizované rozpisy zpívání se všemi zkouškami na dané pololetí, fotogalerii a nahrávky.

V roce 2011 jsme vybrali nejlepší nahrávky za uplynulé tři roky, nahráli je na CD nosiče pod názvem Výběr písní  2009 – 2011 a poskytnuli je tak k poslechu zájemcům o dětský zpěv křesťanských písní. Nahrávali jsme v kostele sv. Mikuláše v Heřmanově a v kostele sv. Šimona a Judy ve Strážku. CD získáte v sacristii kostela jako poděkování za Váš dar na provoz scholy v hodnotě 100,- Kč. Získané peníze nám pomohou snížit náklady na soustředění a kopírování not. Přejeme příjemný poslech a děkujeme!

Co říci závěrem? Stále znovu se snažíme vysvětlovat (především rodičům), že Dětská schola není jedním z kroužků, ale především prostor pro službu Bohu a lidem a v neposlední řadě kolektiv, ve kterém vznikají přátelství na celý život. Přijímáme nové zpěváčky. Přijďte mezi nás!

Dětská schola při kostele svatého Tomáše v Brně zahájila svou činnost v roce 1990.

Jejím smyslem bylo zajistit hudební doprovod při nově ustanovených dětských středečních bohoslužbách. Vedení scholy se ujal Petr Veselý, kterého v roce 2000 vystřídala Veronika Svobodová.

Zpěv při večerních středečních dětských mších svatých je hlavním úkolem scholy i po třiadvaceti letech její existence.

Malí zpěváci a muzikanti se scházejí pravidelně mimo období prázdnin vždy o půl páté a během hodiny, která zbývá do začátku bohoslužby, nacvičí písničky, které potom zpívají před evangeliem, k obětnímu průvodu a po přijímání.

V případě, že na mši svaté není přítomen varhaník, zpívá schola také vstupní zpěv a ordinarium.

Jedná se především o jednohlasé či dvojhlasé písně ze zpěvníků CantateHosana, Celým srdcem či o písně komunity Emmanuel, která působí při farnosti. Zpívali jsme též autorskou mši Františka Fialy a Petra Vrbackého Když prostírá se stůl. Deset minut před začátkem mše svaté se ke zkoušce připojují předškolní děti, které společně se scholou nacvičí ukazovací dětskou písničku (výběr pochází nejčastěji ze zpěvníku Zpíváme si písničku – Chválíme Pána s nejmenšími) na závěr mše svaté. V době postní začínají zkoušky o čtvrt hodinu dříve, tedy již v 16.15, protože schola doprovází také dětskou křížovou cestu v 17 hodin.

Zpěv dětí je již od devadesátých let doprovázen kytarou, ke které v průběhu let získala své pevné místo basa, u níž se postupně vystřídaly především Martina Konečná, Gabriela Migotová, Monika Kozlová a v současnosti Alžběta Kepáková.  Děti si tříbí svůj smysl pro rytmus pomocí různých štěrchátek, ťukátek, bubnu či tamburíny. Ve schole také vyrůstají děti, které časem přecházejí ze sopránové zobcové flétny na příčnou a doprovázejí potom zpěv svým hraním. V minulosti se jednalo především o Kateřinu Mikeškovou a Zuzanu Pilerovou, v současnosti o Michaelu Bakešovou a Kláru Burešovou. Při slavnostech rozšiřuje schola svou muzikantskou základnu o houslistku, případně klavíristu.

Scholou prošlo během let jejího působení přes sto zpěváčků a zpěvaček. Někteří chodili třeba jen půl roku, jiní naopak i přes deset let. Někteří se rádi vracejí, aby vypomohli, kde se dá. Pravidelně zpívajících dětí je v současnosti okolo dvaceti. Většina jich dochází na středeční dětské mše svaté, jiní přijdou pravidelně jen na větší zpívání o slavnostech nebo jezdí na soustředění. Věk dětí odpovídá základní a střední škole.

Od roku 2001 zpívá Dětská schola pravidelně koledy při Vánoční dětské bohoslužbě na Štědrý den v 16 hodin odpoledne. K nácviku na toto zpívání slouží většinou některé adventní sobotní dopoledne či víkendové soustředění spojené s nedělním zpíváním. V posledních letech jezdíme nejčastěji do Blučiny, kde díky faráři Hynku Šmerdovi máme vždy výborné zázemí.

První svaté přijímání dětí, které v naší farnosti bývá zpravidla o slavnosti Nejsvětější Trojice, doprovází Dětská schola svým zpěvem již od roku 2007. Dvakrát jsme také již přijali pozvání ke společnému zpěvu s chrámovým sborem Jolly Singers, díky čemuž se na kůru kostela sešlo přes padesát zpěváků.

Za posledních pár let se navíc profesionalizovalo ozvučení Dětské scholy. Zde je potřeba vyzvednout obětavou práci našeho mistra zvukaře Petra Veselého, který má s každým naším větším zpíváním několikahodinovou práci. Reproduktory kostelního rozvodu mají nejlepší léta za sebou, a tak ho pokaždé čeká chystání reprobeden, mixpultu, odposlechu, roztahování a zapojování asi třiceti kabelů a mnoho dalšího. K lepšímu zachycení všech dětských hlásků na mikrofony potom napomáhají dřevěné tříposchoďové stupně pro zpěváky, které farnost vlastní od roku 2012. Jejich nošení a (de)montáž vyžadují sílu, čas a pevné nervy. Zde proto chceme Petrovi a všem jeho pomocníkům vyjádřit velké díky!

Kvalitní ozvučení v našem domovském kostele pociťujeme obzvláště v kontrastu s jinými kostely, které častokrát nemají ozvučení žádné a musí se “uřvat” nebo jej řeší jen sadou mikrofonů na mluvené slovo. Zpívali jsme tak kupříkladu již ve vesnických kostelích v Heřmanově, Strážku, Lažánkách, Bedřichově, Blučině či Měníně většinou při příležitosti souběžně probíhajícího soustředění. Dětská schola svým zpěvem také doprovázela svatební mši svatou v Komíně či Řečkovicích. Poslední velkou zkušenost máme z letošního května, kdy jsme doprovázeli zpěvem bohoslužbu v katedrále při příležitosti diecézního setkání Jeden den na Petrově otce biskupa s dětmi. Při mši svaté bylo v katedrále okolo dvou tisíc dětí a byl to nezapomenutelný zážitek po všech stránkách.

Dětská schola již také zpívala při nejrůznějších příležitostech mimo bohoslužby. Vzpomeňme zde na koledování v Domově svaté Ludmily, křížové cesty v rádiu Proglas, Setkání dětských a mládežnických chrámových sborů nebo půlhodinová koncertní vystoupení v rámci Noci kostelů.

Dětmi nejočekávanější akcí scholy je týdenní letní soustředění, které probíhá na nějaké venkovské faře. První soustředění proběhla v Dřevohosticích (2005, 2006), další v Heřmanově (2007-2009), ve Strážku (2010, 2011), v Lažánkách (2012) a v Bedřichově (2013, 2014).

Uvažujete o tom, že byste poslali své děti na týden zpívat? Chcete vědět, co takové soustředění obnáší? Tak směle čtěte!

Každé ráno na soustředění začínáme čištěním zubů, hygienou, úklidem svých věcí a obdobnými kratochvílemi. V osm hodin je společná modlitba a po ní snídaně. Okolo 8.45 je rozezpívání a dopolední zkouška. Ta je na chvíli přerušena svačinou a potom dál zkoušíme až do oběda, což znamená asi do dvanácti hodin. Po obědě je dlouhý polední klid. V něm můžeme spát (ocení ti starší) nebo se jít koupat na koupaliště (je-li teplo) nebo hrát nejrůznější hry typu “Cukr-káva-limonáda” (ocení ti mladší) nebo umývat nádobí po obědě (neocení nikdo). Okolo třetí hodiny odpoledne začíná odpolední zkouška, která s kratičkým svačinovým přerušením pokračuje až do šesti večer, kdy je večeře. Po ní už je volno často využívané pro fotbalová utkání či schovku nebo celovečerní animovaný dětský film promítaný na zdi jedné z ložnic. Okolo osmé večer probíhá osobní hygiena a společná modlitba a po ní jdou spát ti nejmladší. Večerka pro starší je okolo desáté.

Dopolední zkouška bývá často dělená – tedy po hlasech. Děti z hlasu, který právě nezpívá, mají nástrojovou zkoušku – učí se hrát na flétnu, basu nebo některou z kytar.

Po svačině se skupiny vymění a odpoledne je zkouška společná vícehlasá. Ke konci týdne věnujeme odpolední zkoušky nahrávání nacvičených písní v kostele, abychom získané nahrávky mohli podrobit kritickému poslechu.  

Z většiny soustředění jsme vytvořili “film” pomocí rozpohybovaných fotek podložených nejzdařilejšími nahrávkami, vypálili na DVD, promítli ve farnosti a věnovali účastníkům soustředění.

Technické zázemí soustředění je na vysoké úrovni. Letos stejně jako loni jedeme na faru do Bedřichova, která je čistá, udržovaná, s novým sociálním zařízením, výborně vybavenou kuchyní a pěknými ložnicemi.

Již se stalo tradicí, že nám každý rok na soustředění jezdí vařit ochotné slečny nebo mladé paní. Jejich obětavá služba v kuchyni a starost o nejmladší účastníky nám umožňuje, aby naše soustředění na zpěv bylo maximální možné.

Vařily nám již Marie Vaverová (2005, 2006), Markéta Babičková (2007), Terezie Dvořáková (2007, 2008), Klára Zelinková (2008-2014), Tereza Zahradníková (2009, 2012-2014), Diana Chudová (2010, 2011) a Gabriela Migotová (2010, 2011). Chceme jim všem z tohoto místa velmi poděkovat!

Velmi si vážíme přátelských vztahů, které v dětském kolektivu vznikají a při týdenním pobytu mimo domov se mohou plně rozvíjet. Stalo se již také tradicí, že za námi každoročně na jeden večer přijížděl pan farář Petr Vrbacký podpořit nás v naší snaze s taškou plnou špekáčků.

Činnost scholy je podrobně monitorována na webových stránkách schola.svtomas.net, kde najdete aktualizované rozpisy zpívání se všemi zkouškami na dané pololetí, fotogalerii a nahrávky.

V roce 2011 jsme vybrali nejlepší nahrávky za uplynulé tři roky, nahráli je na CD nosiče pod názvem Výběr písní  2009 – 2011 a poskytnuli je tak k poslechu zájemcům o dětský zpěv křesťanských písní. Nahrávali jsme v kostele sv. Mikuláše v Heřmanově a v kostele sv. Šimona a Judy ve Strážku. CD získáte v sacristii kostela jako poděkování za Váš dar na provoz scholy v hodnotě 100,- Kč. Získané peníze nám pomohou snížit náklady na soustředění a kopírování not. Přejeme příjemný poslech a děkujeme!

Co říci závěrem? Stále znovu se snažíme vysvětlovat (především rodičům), že Dětská schola není jedním z kroužků, ale především prostor pro službu Bohu a lidem a v neposlední řadě kolektiv, ve kterém vznikají přátelství na celý život. Přijímáme nové zpěváčky. Přijďte mezi nás!