2009

24. 12. 2009  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Jak jsi krásné, Tichá noc

14. – 15. 11. 2009 Podzimní soustředění v Blučině.

  • Nedělní mše svatá v kostele sv. Markéty v Měníně a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blučině.
    Zpívali jsme: Pojďme s radostí, Zpívej Aleluja, Ježíš je přítel můj, Jako laň, Stále víc

27. 7. – 2. 8. 2009  Letní soustředění v Heřmanově.

  • Nahráli jsme: mše sv. Bonifáce (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei), Za vše, cos mi daroval, Zpívejte se mnou, Stále víc, Vstaň a pojď, Jako laň, Den jak den, Pojďme s radostí, Přijď, přijď do srdcí, Hospodin, jen Hospodin, Hospodin kraluje, Bůh sám, Jubilate Deo, Exaltabo Te, Chci Pane chválit Tě

21. 6. 2009  Křestní mše svatá ve 14.30 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Chvalte služebníci, Zář tváře Tvé, Je krásné být Božím dítětem, Za vše, cos mi daroval

29. 5. 2009  Noc kostelů 19.30 – 19.50 v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Chvalte služebníci, Jen Tobě patří chvála, Zář tváře Tvé, Přiznej Pánu, Zpívejte se mnou, Nyní pokloňme se před králem, Je krásné být Božím dítětem, Za vše, cos mi daroval

23. 5. 2009  Svatební mše svatá v 11 hod. v kostele sv. Vavřince v Brně Řečkovicích.

  • Zpívali jsme: Chvalte služebníci, Za vše, cos mi daroval, Jen Tobě patří chvála, Zář tváře Tvé, Tobě patří chvála, Přiznej Pánu, Zpívejte se mnou, Je krásné být Božím dítětem, Světem běžím dál