Poděkování

Moc děkuji všem, kteří se podíleli na vánočním zpívání. Jmenovitě prvnímu hlasu (Majdě, Kamči, Klárce, Anežce, Verunce, Ivance, Peti, Pavlínce, Willy, Zuzance, Týně, Míši, Kristýně), druhému hlasu (Jáji, Bětce, Báře, Kači, Emči, Dii, Lucce), sólistkám Verunce, Anežce a Ivance, flétnistkám Míši a Zuzance, basistce Kristýně, kytaristce Gabči, perkusistce Pavlínce, houslistce Terezce a zvukaři Petrovi. Bez Vás všech by to nebylo ono!
A přeji všem požehnané Vánoce…