2010

24. 12. 2010  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Pásli ovce valaši, Já malý přicházím koledovat, Kampak to spěcháte pastýřové

12. 12. 2010  Nedělní adventní mše svatá v 11 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Radujte se bratři, Přijď, Pane, ať Tě zříme, Všem řekněte to lidem, Bože, jaká radost, V ten den, kdy Pán

26. – 28. 11. 2010 Podzimní soustředění v Blučině.

  • Nedělní adventní mše svatá v kostele sv. Markéty v Měníně a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blučině.
    Zpívali jsme: Radujte se bratři, Přijď, Pane, ať Tě zříme, Všem řekněte to lidem, Bože, jaká radost, V ten den, kdy Pán

23. 11. 2010  Autogramiáda knihy Petra Vrbackého “Vzhůru k vodám”.

  • Zpívali jsme: Za vše, cos mi daroval, Můj králi, má spáso, Přijď, Pane, ať Tě zříme

26. 7. – 1. 8. 2010  Letní soustředění ve Strážku.

  • Nahráli jsme: adventní spirituálovou mši (Radujte se bratři, Přijď, Pane, ať Tě zříme, Všem řekněte to lidem, Bože, jaká radost, V ten den, kdy Pán), Dneska mi pověděl někdo, Františkův zpěv o Slunci, Maria, jsi královnou mou, Můj králi, má spáso, Přijď Duchu Svatý, Zář tváře tvé

30. 5. 2010  Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme společně s chrámovým sborem: Pojď, zpívej píseň jásavou, Ó, Ty Pane můj, Ježíš je přítel můj, Zde Bůh, zde Pán, Děkujme Pánu, Zář tváře Tvé

25. 4. 2010  Setkání dětských a mládežnických chrámových sborů v kostele sv. Augustina v Brně.

  • Zpívali jsme: Za vše, cos mi daroval, Stále víc, Zpívejte se mnou písně chval

18. 4. 2010  Nedělní mše svatá v chrámu sv. Mikuláše v Oslavanech.

  • Zpívali jsme: Stále víc, Pojďme s radostí, Ježíš je přítel můj, Zpívejte se mnou písně chval, Za vše, cos mi daroval