Poděkování

Děkuji všem za pěkné adventní i vánoční zpívání. Velké poděkování patří také skvělým externím spolupracovníkům – Terezce za hru na housle, Marti za hru na basu a Petrovi za zvučení.
Přeji všem požehnané Vánoce. :-)