2011

24. 12. 2011  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Štěstí zdraví, Veselé vánoční hody, Bim bam

25. – 30. 7. 2011  Letní soustředění ve Strážku.

  • Nahráli jsme: Dnes jdu k Tobě Pane můj, Dobrořeč duše má, Hospodinu, Jesus Christ, Přistupme ke stolu Páně, Setkání, Svatý Bože, Ty jsi náš Pán, Tys Pán a můj Bůh, Vše, co mohu dát, je chvála, Vstaň a pojď

19. 6. 2011  Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme společně s chrámovým sborem: Jdeme k Otci s jeho Synem, Sláva a dík Tobě, Přinášíme Otče, Večeříme Pane s Tebou, Neseme si ve svém srdci

27. 5. 2011  Noc kostelů – sv. Tomáš 18.00 – 18.45.

  • Zpívali jsme: Je krásné být Božím dítětem, Nyní pokloňme se před králem, Za vše, cos mi daroval, Můj králi, má spáso, Jen Tobě patří chvála, Ave Maria, Sanctus, Den jak den, Děkujme Pánu, Setkání, Přijď, Pane, ať Tě zříme, V ten den, kdy Pán
  • sestříhané video z tohoto zpívání je zde: