2012

24. 12. 2012  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Vítej, vítej; Jak jsi krásné; Bim bam

16. 12. 2012  Koledování v Domově sv. Ludmily.

  • Zpívali jsme: Jak jsi krásné; Vítej, vítej; Bim bam; Já malý přicházím; Z nebe jsi přišel a nečekaně mnoho dalšího… 😉

23. – 28. 7. 2012  Letní soustředění v Lažánkách.

  • Nahráli jsme: Aleluja; Haleluja, sláva; Chválím, velebím; Naplňuj mě Duchem svým; Pána dnes zahrňme chválou; Přijmi, Pane; Tvoje jméno vyznávám

3. 6. 2012  Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme mši Když prostírá se stůl (Zvoní zvon, Ze studánky, Když prostírá se stůl, Přicházíme z mnoha míst, Pořád dál)

1. 6. 2012  Noc kostelů – sv. Tomáš 18.00 – 18.40.

  • Zpívali jsme: Dneska mi pověděl někdo, Jen Tobě patří chvála, Duchu svatý, přijď, Ave Maria, Sanctus, Bůh je síla má, Haleluja haleluja, Maria, jsi královnou mou, Pojďme s radostí, Nyní pokloňme se před králem, Dobrořeč duše má, Hospodinu, Tys Pán a můj Bůh, Zář tváře Tvé, Všem řekněte to lidem, Svatý Bože, Ty jsi náš Pán

14. – 15. 4. 2012  Jarní soustředění v Blučině.

  • Nedělní mše svatá v kostele sv. Markéty v Měníně a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blučině.
    Zpívali jsme: Volám haleluja, Haleluja haleluja, Setkání, Dobrořeč duše má, Hospodinu, Pojďme s radostí