Poděkování

Děkuji všem zpěvákům, muzikantům i mistru zvukaři, kteří jste se podíleli na důstojném průběhu Noci kostelů a prvního svatého přijímání. Byli jste moc šikovní!