2013

24. 12. 2013  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Vítej, vítej; Veselé vánoční hody; Kampak to spěcháte, pastýřové

15. 12. 2013  Koledování v Domově sv. Ludmily.

  • Zpívali jsme: moc a moc koled 😉

21. – 27. 7. 2013  Letní soustředění v Bedřichově.

  • Nahráli jsme: Já rád Tě mám, Kéž se v našich domech tančí, Raduju se ze Tvé moci, Sklání se Bůh, Vzývám Tvoje svaté jméno, Při mně stůj, Ty jsi Pánem všech mých dní

26. 5. 2013  Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Pána dnes zahrňme chválou; Pojďme s radostí; Přijmi, Pane; Chválím, velebím; Za vše, cos mi daroval