Rozpis zpívání – podzim 2013

23. 11. 2013 (so) zkouška na faře

  • 9-12 zkouška koled na Vánoce

15. 12. 2013 (ne) koledování v Domově sv. Ludmily (povede Bětka)

  • 14.30-15.20 zkouška na faře
  • 15.20-15.50 přesun do Domova
  • 16.00-16.45 koledování v Domově
  • vezměte si s sebou jízdenku, pojedeme MHD

22. 12. 2013 (ne) zkouška v kostele

  • 10-10.55 zkouška koled na Vánoce (to si jen občerstvíme, co máme v paměti…)

23. 12. 2013 (po) generálka na Dětskou vánoční mši svatou

  • 10-11.30 v sacristii a v kostele

24. 12. 2012 (út) Dětská vánoční mše svatá v 16 hod. v kostele sv. Tomáše

  • v 15 hod. rozezpívání v sacristii
  • v 16 hod. Vánoční mše svatá

Pravidelné středeční zkoušky probíhají od 16.30 hod v ministrantské sacristii, v době postní již o čtvrthodinu dříve.