2014

24. 12. 2014  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně.

 • Zpívali jsme: Poslouchejte, křesťané; Já malý přicházím koledovat; Tichá noc

23. 11. 2014  Slavnost Krista Krále – mše svatá v 9 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně.

 • Zpívali jsme mši Jdeme k Otci s jeho Synem spolu s chrámovým sborem Jolly Singers.

31. 10. – 2. 11. 2014  Podzimní soustředění v Blučině.

 • Nedělní mše svatá v kostele sv. Markéty v Měníně a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blučině.
  Zpívali jsme: Pánu ať zní píseň chval; Kvůli nám; Buď vládcem mým

19. 10. 2014  Křest Kláry Marie v kostele sv. Tomáše.

 • Zpívali jsme: Ty jsi Pánem všech mých dní; Požehnán buď Hospodin; Za vše, cos mi daroval

31. 8. 2014  Mše svatá na zahájení školního roku v 9 hod. v kostele sv. Tomáše.

 • Zpívali jsme: Pánu ať zní píseň chval; Přijmi, Pane; Kvůli nám; Požehnán buď Hospodin

27. 7. – 2. 8. 2014  Letní soustředění v Bedřichově.

 • Nahráli jsme: Pánu ať zní píseň chval; Buď vládcem mým; Kvůli nám; Věřím, Tobě věřím; Požehnán buď Hospodin

15. 6. 2014  Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše.

 • Zpívali jsme: Ty jsi Pánem všech mých dní; Vzývám Tvoje svaté jméno; Tys Pán a můj Bůh; Setkání; Raduju se ze Tvé moci

29. 5. 2014  Mše svatá při příležitosti diecézního setkání biskupa Vojtěcha Cikrleho s dětmi naší diecéze v katedrále sv. Petra a Pavla.

 • Zpívali jsme: Pána dnes zahrňme chválou; Haleluja, sláva; Přijmi, Pane; Dobrořeč duše má; Můj králi, má spáso; Za vše, cos mi daroval

23. 5. 2014  Noc kostelů – kostel sv. Tomáše v Brně.

 • Zpívali jsme: Kéž se v našich domech tančí; Pojďme s radostí; Pána dnes zahrňme chválou; Haleluja, sláva; Dobrořeč duše má; Přijmi, Pane; Při mně stůj; Můj králi, má spáso; Vzývám Tvoje svaté jméno; Já rád Tě mám; Za vše, cos mi daroval