Rozpis zpívání – jaro 2014

17. 5. 2014 (so) zkouška na faře

 • 9.00 – 12.00
 • zkoušet budeme na Noc kostelů a Jeden den na Petrově

23. 5. 2014 (pá)  vystoupení v rámci Noci kostelů

 • 16.00 – 17.00 sacristie
 • 17.00 – 17.45 zvučení v kostele (pak hodinová pauza do začátku zpívání)
 • 19.00 – 19.30 vystoupení v kostele
  zpívat bychom měli:
  Vzývám Tvoje svaté jméno
  Při mně stůj
  Kéž se v našich domech tančí
  Já rád Tě mám
  Pána dnes zahrňme chválou
  Pojďme s radostí
  Přijmi, Pane
  Za vše, cos mi daroval
  Dobrořeč duše má Hospodinu
  Můj králi
  Haleluja, sláva

28. 5. 2014 (st) zvuková zkouška na Petrově

 • sraz 13.25 před Tomáškem nebo přímo ve 13.45 před katedrálou
 • 13.45 – 15.00 v katedrále

29. 5. 2014 (čt) mše svatá  při příležitosti setkání otce biskupa s dětmi naší diecéze – Jeden den na Petrově

 • 9.00 mše svatá
  zpívat bychom měli:
  Pána dnes zahrňme chválou
  Haleluja, sláva
  Přijmi, Pane
  Dobrořeč duše má Hospodinu
  Můj králi, má spáso
  Za vše, cos mi daroval

8. 6. 2014 (ne) zkouška v sacristii

 • 9.55 – 10.55 zkouška na první sv. přijímání

14. 6. 2014 (so) zvuková zkouška v kostele

 • 14.00 – 15.30 sacristie
 • 15.30 – 16.30 zvučení v kostele

15. 6. 2014 (ne) mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v naší farnosti

 • 8.00 rozezpívání
 • 9.00 mše svatá

27. 7. – 2. 8. 2014 (ne-so) letní soustředění v Bedřichově.

 • celková cena za jedno dítě: 1200,- Kč
  – 500 pronájem fary + 400 potraviny + 100 jízdné + 200 (výlety do Lysic na koupaliště nebo na zámek, pokud neutratíme, peníze vyúčtujeme a vrátíme);
  – od třetího sourozence dále je cena za jedno dítě snížena na 1000,- Kč (tři sourozenci platí 3400,- Kč, čtyři sourozenci 4400,- Kč);
 • sraz: v neděli 27. července v  8.15 na autobusové zastávce linky 301 před královopolským nádražím (pod mostem);
  – odjezd autobusu je v 8.27;
  – na mši svatou půjdeme v 10.45 v Bedřichově;
  – první společné jídlo bude nedělní oběd;
 • návrat: v sobotu 2. srpna ve 12.32 tamtéž;
 • s sebou:
  – děti od 10 do 15 let libovolnou průkazku s fotkou a datem narození (kvůli slevě na jízdném);
  – spacák, obyčejné prostěradlo, oblečení na spaní;
  – oblečení dovnitř (fara i kostel jsou chladné stavby) i na ven (včetně pokrývky hlavy a plavek);
  – hygienické potřeby;
  – přezůvky;
  – léky (kdo bere);
  – občanský průkaz (kdo vlastní);
  – hudební nástroj (kdo unese);
  – sborovou mikinu (kdo má);
 • na srazu odevzdat:
  – kopii kartičky pojišťovny;
  – telefonní kontakt na zákonného zástupce;
  – doplatek 700,- Kč

Pravidelné středeční zkoušky probíhají od 16.30 hod v ministrantské sacristii, v době postní již o čtvrthodinu dříve.