2015

24. 12. 2015  Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně.

  • Zpívali jsme: Štěstí zdraví; Z nebe jsi přišel; Když přišla noc

13. 12. 2015 Adventní koncert Dobromilice.

  • Zpívali jsme a četli adventní pásmo (Radujte se bratři; Přijď, Pane, ať Tě zříme; Všem řekněte to lidem; Bože, jaká radost; V ten den, kdy Pán; Požehnán buď Hospodin; Voda života; Nová záře; Naplňuj mě duchem svým; Pána dnes zahrňme chválou; Bůh je síla má; Ty jsi jediný Bůh; Dobrořeč duše má Hospodinu; Ty jsi Pánem všech mých dní; Věřím, Tobě věřím; Kvůli nám; Můj králi; Pokoj Tvůj jak řeka; Maria, jsi královnou mou; V mocném hřmění; Zde jsem; Když přišla noc)

20. – 22. 11. 2015  Podzimní soustředění v Blučině a nedělní mše svatá v kostele sv. Markéty v Měníně a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blučině.

  • Zpívali jsme: Ty jsi Pánem všech mých dní; Můj králi, má spáso; Pána dnes zahrňme chválou

26. 7. – 1. 8. 2015  Letní soustředění v Bedřichově.

  • Nahráli jsme: Bůh je síla má; Zde jsem; Kde se křesťané; V mocném hřmění; Hospodin, jen Hospodin; Pokoj Tvůj jak řeka; Ty jsi jediný Bůh

31. 5. 2015  Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše.

  • Zpívali jsme: Raduju se ze Tvé moci, Vzývám Tvoje svaté jméno, Kvůli nám, Den jak den, Zář tváře Tvé

29. 5. 2015  Noc kostelů – kostel sv. Tomáše v Brně.

  • Zpívali jsme: Raduju se ze Tvé moci, Jen Tobě patří chvála, Kvůli nám, Den jak den, Zář tváře Tvé, Věřím, Tobě věřím, Požehnán buď Hospodin, Já rád Tě mám, Při mně stůj, Vzývám Tvoje svaté jméno, Chvalte služebníci