Rozpis zpívání – jaro 2015

16. 5. 2015 (so) zkouška na faře na Noc kostelů a na první svaté přijímání

 • 8.30 – 12.00 zkouška proložená svačinkou :-)
 • jen tak pro srovnání – na Vánoce trénujeme ve třech hodinách tři koledy, nyní potřebujeme nacvičit 11 písniček ve třech a půl hodinách, takže počítejte s tím, že to bude pestřejší. :-D Ale Bětuška slíbila, že si vezme zkoušku se spodním hlasem (zdravím, Běty!), takže bychom to měli zvládnout jedna-dvě!
 • a zpívat bychom měli:
  Raduju se ze Tvé moci
  Jen Tobě patří chvála
  Kvůli nám
  Den jak den
  Zář tváře Tvé
  Věřím, Tobě věřím
  Požehnán buď Hospodin
  Já rád Tě mám
  Při mně stůj
  Vzývám Tvoje svaté jméno
  Chvalte služebníci

24. 5. 2015 (ne) zkouška na Noc kostelů a první svaté přijímání v kostele

 • 10.00 – 10.55 v sacristii

29. 5. 2015 (pá) Noc kostelů

 • 15.00 – 17.30 zkouška v sacristii a potom zvuková v kostele
 • 19.00 – 19.30 vystoupení v kostele

30. 5. 2015 (so) zvuková zkouška na první svaté přijímání

 • 15.30 – 17.00 rozezpívání v sacristii a zvuková zkouška v kostele

31. 5. 2015 (ne) mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí naší farnosti

 • 8.00 – 8.45 rozezpívání a zkouška v sacristii
 • 9.00 mše svatá

26. 7. – 1. 8. 2015 (ne-so) letní soustředění v Bedřichově u Lysic

 • celková cena za jedno dítě: 1100,- Kč
 • od druhého sourozence dále je cena za jedno dítě snížena na 900,- Kč
  – dva sourozenci platí 2000,- Kč, tři sourozenci 2900,- Kč a čtyři sourozenci 3800,- Kč
 • sraz: v neděli 26. července v  8.10 na autobusové zastávce linky 301 před královopolským nádražím pod mostem
  – odjezd autobusu je v 8.27
  – na poutní mši svatou půjdeme v 11.00 v Kozárově
  – prvním společným jídlem bude nedělní oběd
 • návrat: v sobotu 1. srpna ve 12.32 tamtéž
 • s sebou:
  – děti od 10 do 15 let libovolnou průkazku s fotkou a datem narození (kvůli slevě na jízdném);
  – spacák, obyčejné prostěradlo, oblečení na spaní;
  – oblečení dovnitř (fara i kostel jsou chladné stavby) i na ven (včetně pokrývky hlavy a plavek);
  – hygienické potřeby;
  – přezůvky;
  – léky (kdo bere);
  – občanský průkaz (kdo vlastní);
  – hudební nástroj (kdo unese);
  – sborovou mikinu (kdo má)
 • na srazu odevzdat:
  – kopii kartičky pojišťovny;
  – telefonní kontakt na zákonného zástupce;
  – doplatek 600,- Kč

Pravidelné středeční zkoušky probíhají od 16.30 hod v ministrantské sacristii.