2016

24. 12. 2016 Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně.Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně.

  • Zpívali jsme: V půlnoční hodinu; Veselé vánoční hody; Kampak to spěcháte, pastýřové

24. – 30. 7. 2016 Letní soustředění v Bedřichově.

  • Nahráli jsme: Králem jsi mým; Kámen; Žalm 8, Tvůj plamen; Ukaž mi, Pane; Den slávy; Malé koníky lubi Boh

12. 6. 2016 Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně.

  • Zpívali jsme: Kde se křesťané; Haleluja, haleluja; Ty jsi jediný Bůh; Voda života; Zde jsem; Za vše, cos mi daroval

10. 6. 2016  Noc kostelů – kostel sv. Tomáše v Brně

  • Zpívali jsme: Požehnán buď Hospodin; Voda života; Pána dnes zahrňme chválou; Bůh je síla má; Ty jsi jediný Bůh; Haleluja, haleluja; Kde se křesťané; Věřím, Tobě věřím; Můj králi, má spáso; Pokoj Tvůj jak řeka; V mocném hřmění; Zde jsem; Za vše, cos mi daroval