Rozpis zpívání – jaro 2016

28. 5. 2016 (so) zkouška na faře na Noc kostelů a na první svaté přijímání

 • 8.30 – 12.00 zkouška proložená svačinkou :-)

5. 6. 2016 (ne) zkouška na Noc kostelů a první svaté přijímání v kostele

 • 10.00 – 11.45 v sacristii (pozor, zkouška je o hodinu delší než bývá obvyklé!)

10. 6. 2016 (pá) Noc kostelů

 • 15.00 – 17.30 zkouška v sacristii a potom zvuková v kostele
 • 19.00 – 19.30 vystoupení v kostele

11. 6. 2016 (so) zvuková zkouška na první svaté přijímání

 • 15.30 – 17.00 rozezpívání v sacristii a zvuková zkouška v kostele

12. 6. 2016 (ne) mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí naší farnosti

 • 8.00 – 8.45 rozezpívání a zkouška v sacristii
 • 9.00 mše svatá

24. 7. – 30. 7. 2016 (ne-so) letní soustředění v Bedřichově u Lysic

 • celková cena za jedno dítě: 1100,- Kč
 • od druhého sourozence dále je cena za jedno dítě snížena na 900,- Kč
  – dva sourozenci platí 2000,- Kč a tři sourozenci 2900,- Kč
 • sraz: v neděli 24. července v  8.10 na autobusové zastávce linky 301 před královopolským nádražím pod mostem
  – odjezd autobusu je v 8.27
  – na mši svatou půjdeme v 11.00 v Bedřichově nebo Kozárově
  – prvním společným jídlem bude nedělní oběd
 • návrat: v sobotu 30. července ve 12.39 tamtéž
 • s sebou:
  – děti od 10 do 15 let libovolnou průkazku s fotkou a datem narození (kvůli slevě na jízdném);
  – spacák, obyčejné prostěradlo, oblečení na spaní;
  – oblečení dovnitř (fara i kostel jsou chladné stavby) i na ven (včetně pokrývky hlavy a plavek);
  – hygienické potřeby;
  – přezůvky;
  – léky (kdo bere);
  – občanský průkaz (kdo vlastní);
  – hudební nástroj (kdo unese);
  – sborovou mikinu (kdo má)
 • na srazu odevzdat:
  – kopii kartičky pojišťovny;
  – telefonní kontakt na zákonného zástupce;
  – doplatek 600,- Kč
 • kdo víte, že pojedete, noste mi zálohu 500,- Kč

Pravidelné středeční zkoušky probíhají od 16.30 hod v ministrantské sacristii.