Rozpis zpívání – jaro 2017

27. 5. 2017 (so) zkouška na faře na Noc kostelů, první svaté přijímání a na nedělní zpívání při mši svaté

 • 8.30 – 12.00 zkouška proložená svačinkou 🙂

28. 5. 2017 (ne) zpěv při mši svaté

 • 10.00 – 10.50 rozezpívání a zvuková zkouška
 • 11.00 mše svatá

3. 6. 2017 (so) zkouška na faře na Noc kostelů a na první svaté přijímání

 • 8.30 – 12.00 další zkouška se svačinkou

9. 6. 2017 (pá) Noc kostelů

 • 15.00 – 17.30 zkouška v sacristii a potom zvuková v kostele
 • 19.00 – 19.30 vystoupení v kostele

10. 6. 2017 (so) zvuková zkouška na první svaté přijímání

 • 15.30 – 17.00 rozezpívání v sacristii a zvuková zkouška v kostele

11. 6. 2017 (ne) mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí naší farnosti

 • 8.00 – 8.45 rozezpívání a zkouška v sacristii
 • 9.00 mše svatá

23. 7. – 29. 7. 2017 (ne – so) letní soustředění v Bedřichově u Lysic

 • sraz: v neděli 23. července v 8.00 na autobusové zastávce linky 301 před královopolským nádražím pod mostem
  – odjezd autobusu je v 8.27
  – na mši svatou půjdeme v 11.00 v Bedřichově
  – prvním společným jídlem bude nedělní oběd
  návrat: v sobotu 29. července ve 12.32 tamtéž
 • celková cena za jedno dítě: 1200,- Kč
 • od druhého sourozence dále je cena snížena
  • dva sourozenci platí 2000,- Kč a tři sourozenci 2900,- Kč
 • s sebou:
  – děti od 10 do 15 let libovolnou průkazku s fotkou a datem narození (kvůli slevě na jízdném);
  – spacák, obyčejné prostěradlo, oblečení na spaní;
  – oblečení dovnitř (fara i kostel jsou chladné stavby) i na ven (včetně pokrývky hlavy a plavek);
  – hygienické potřeby;
  – přezůvky;
  – léky (kdo bere);
  – občanský průkaz (kdo vlastní);
  – hudební nástroj (kdo unese);
  – sborovou mikinu (kdo má)
 • na srazu odevzdat:
  – kopii kartičky pojišťovny;
  – telefonní kontakt na zákonného zástupce;
  – doplatek 700,- Kč
 • kdo víte, že pojedete, noste prosím zálohu 500,- Kč
 • Soustředění je plánované na čtvrtý týden v červenci (23. – 29. 7.). Upřímná omluva všem, kterým byl oznámen jiný termín a zvláště zpěváčkům a jejich rodinám, pro které se tato změna stane komplikací.

Prosím o potvrzení účasti na Noc kostelů, zpívání při nedělní mši a na prvním svatém přijímání do neděle 14. 5. 2017  na tel.: 602 933 345 (Alžběta Kepáková) nebo email akepakova@gmail.com

Pravidelné středeční zkoušky probíhají od 16.30 hod v ministrantské sacristii.