Rozpis zpívání – jaro 2017

27. 5. 2017 (so) zkouška na faře na Noc kostelů, první svaté přijímání a na nedělní zpívání při mši svaté

  • 8.30 – 12.00 zkouška proložená svačinkou 🙂

28. 5. 2017 (ne) zpěv při mši svaté

  • 10.00 – 10.50 rozezpívání a zvuková zkouška
  • 11.00 mše svatá

3. 6. 2017 (so) zkouška na faře na Noc kostelů a na první svaté přijímání

  • 8.30 – 12.00 další zkouška se svačinkou

9. 6. 2017 (pá) Noc kostelů

  • 15.00 – 17.30 zkouška v sacristii a potom zvuková v kostele
  • 19.00 – 19.30 vystoupení v kostele

10. 6. 2017 (so) zvuková zkouška na první svaté přijímání

  • 15.30 – 17.00 rozezpívání v sacristii a zvuková zkouška v kostele

11. 6. 2017 (ne) mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí naší farnosti

  • 8.00 – 8.45 rozezpívání a zkouška v sacristii
  • 9.00 mše svatá

23. 7. – 29. 7. 2017 (ne – so) letní soustředění v Bedřichově u Lysic

  • sraz: v neděli 23. července v 8.00 na autobusové zastávce linky 301 před královopolským nádražím pod mostem
    – odjezd autobusu je v 8.27
    – na mši svatou půjdeme v 11.00 v Bedřichově
    – prvním společným jídlem bude nedělní oběd
    návrat: v sobotu 29. července ve 12.32 tamtéž
  • celková cena za jedno dítě: 1200,- Kč
  • od druhého sourozence dále je cena snížena
    • dva sourozenci platí 2000,- Kč a tři sourozenci 2900,- Kč
  • s sebou:
    – děti od 10 do 15 let libovolnou průkazku s fotkou a datem narození (kvůli slevě na jízdném);
    – spacák, obyčejné prostěradlo, oblečení na spaní;
    – oblečení dovnitř (fara i kostel jsou chladné stavby) i na ven (včetně pokrývky hlavy a plavek);
    – hygienické potřeby;
    – přezůvky;
    – léky (kdo bere);
    – občanský průkaz (kdo vlastní);
    – hudební nástroj (kdo unese);
    – sborovou mikinu (kdo má)
  • na srazu odevzdat:
    – kopii kartičky pojišťovny;
    – telefonní kontakt na zákonného zástupce;
    – doplatek 700,- Kč
  • kdo víte, že pojedete, noste prosím zálohu 500,- Kč
  • Soustředění je plánované na čtvrtý týden v červenci (23. – 29. 7.). Upřímná omluva všem, kterým byl oznámen jiný termín a zvláště zpěváčkům a jejich rodinám, pro které se tato změna stane komplikací.

Prosím o potvrzení účasti na Noc kostelů, zpívání při nedělní mši a na prvním svatém přijímání do neděle 14. 5. 2017  na tel.: 602 933 345 (Alžběta Kepáková) nebo email akepakova@gmail.com

Pravidelné středeční zkoušky probíhají od 16.30 hod v ministrantské sacristii.