2017

24. 12. 2017 Vánoční mše svatá pro děti v 16 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně.

  • Zpívali jsme: Splnilo se písmo svaté; Jak jsi krásné, neviňátko; Píseň svatého Josefa

9. 11. 2017 zpívání v Domově sv. Alžběty (Žernůvka u Tišnova)

  • Zpívali jsme: Ejhle Hospodin přijde; Přijď, Pane, ať Tě zříme; Shlédni dnes, prosíme; Vzývám a slavím; Slunce Kristovy lásky + Karmelské ordinárium

23. 7.  – 29. 7. 2017  Letní soustředění v Bedřichově

  • Nahráli jsme: Víc lásky; Chválím a vzývám; Tobě, Králi, toužím; Chci Oslavovat; Nade mnou se smiluj; Hledám Tvoji tvář; Hledám vás

11. 6. 2017  Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně

  • Zpívali jsme:  Zář tváře tvé, Pána dnes zahrňme chválou, Den slávy, Žalm 8, , Tvůj plamen

9. 6. 2017 Noc kostelů – kostel sv. Tomáše v Brně

  • Zpívali jsme: Zář tváře tvé, Aleluja, Pána dnes zahrňme chválou, V mocném hřmění, Tvůj plamen, Den slávy, Žalm 8