Články

2019

21. –  27. 7. 2019 Letní soustředění v Bedřichově.

  • Zpívali jsme: Teprve se uvidí

16. 6. 2019 Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí v 9 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně

  • Zpívali jsme:  Ať zní zvučný chvalozpěv; Jesus Christ You Are My Life; Přinášíme chléb; Přikázání lásky; Hospodin je králem

15. 6. 2019 zpívání v Domově sv. Alžběty (Žernůvka u Tišnova)

  • Zpívali jsme: Zpěv o Slunci, Haleluja, haleluja; Přinášíme chléb; Přikázání lásky, Zajásej zazpívej + ordinárium

24. 5. 2019 Noc kostelů – kostel sv. Tomáše v Brně

  • Zpívali jsme: Kde se křesťané; Haleluja, sláva; Chceme Ti děkovat, Bože; Chválím a vzývám, Jesus Christ You Are My Life; Hospodin je králem; Víc lásky; Máš v duši píseň; Hledám vás; Ať zní zvučný chvalozpěv

18. 1. 2019 Zpěv při mši svaté před začátkem Plesu mládeže v 19 hod.  – kostele sv. Leopolda (Milosrdní bratři, Vídeňská 7)

  • Zpívali jsme: Je krásné, být Božím dítětem; Nám, Pane dal jsi; Chceme Ti děkovat, Bože; Víc lásky, Den jak den, Máš v duši píseň